Låna med medlåntagare

Om man ska ansöka om ett lån, är det inte nödvändigtvis så att man måste göra detta på egen hand. Istället har man ofta även möjligheten att ansöka om ett lån tillsammans med en medlåntagare. Funderar man på att göra detta, är det dock av yttersta vikt att man vet vad detta innebär, samt hur det fungerar, för att man inte ska bli missnöjd med detta beslut i efterhand. Just för att hjälpa dem som känner sig lite osäkra på detta har vi satt ihop denna guide till att låna med medlåntagare, som vi hoppas ska hjälpa till att reda ut de flesta frågetecknen gällande detta.

Vad betyder det att låna med medlåntagare?

En del tror att detta betyder att låntagare 2 går i borgen för en, och endast behöver betala tillbaka på lånet om det inte betalas som det ska. Så är dock inte fallet, utan är man två låntagare på lånet, är båda lika ansvariga för lånet, dess återbetalning och allt annat som rör det. Båda låntagarna måste därför se till så att återbetalningen sker som det är tänkt och så vidare, annars kan båda drabbas av tillkommande påminnelseavgifter, inkassokrav, krav från Kronofogden och i värsta fall en betalningsanmärkning.

Detta betyder att man aldrig ska stå med på ett lån som medlåntagare om det inte är så att man faktiskt vill ta lånet själv också.

Därför är det vanligast att man ansöker om lån när man är två, om man ändå har en delad ekonomi, t.ex. för att man är gifta, sambos eller liknande. Givetvis ställer dock inte banken några krav på vem man får ha som medlåntagare, så vill man t.ex. ta ett lån med ett syskon eller en förälder, går det också. Banken kommer inte att lägga sig i detta, men man bör själv fundera på om detta är en bra ide eller inte, innan man ingår ett låneavtal på detta vis.

Hur ansöker man om ett lån med en medlåntagare?

För det första kan man inte göra detta hos alla långivare, utan det finns de långivare som enbart beviljar lån till en enda låntagare. Det första du ska göra om detta kan vara intressant för dig, är därför att försöka leta upp en långivare där detta går bra. Långivare soom går med på detta brukar sedan tillhandahålla särskilda ansökningar för lån, som ser ut som de ansökningar du kan fylla i på annat håll, men där det finns plats för två låntagares uppgifter. Du fyller då helt enkelt i båda låntagarnas uppgifter för att ansöka om lånet tillsammans med någon annan (i vissa fall kan det krävas att båda låntagarna skriver under ansökan eller liknande, och i så fall måste din medlåntagare förstås också vara där när du gör detta), och skickar sedan in låneansökan till långivaren för att komma igång med din låneansökningsprocess.

Skickas information om lånets återbetalning, status och liknande till båda låntagarna?

De flesta långivare väljer att enbart skicka denna typ av information till en låntagare, i regel den låntagare som man skrivit som ”låntagare 1” på ansökan. Detta gör man för att hålla nere kostnaderna för utskick som görs till kunderna.

En gång per år brukar dock långivarna göra någon slags utskick till båda låntagarna, i form av ett årsbesked eller liknande. Men du bör inte förvänta dig att ni båda får all information regelbundet, varje månad.